R.B.C. Terminal besteedt zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website, het kan echter voor komen dat de informatie die hier gepubliceerd wordt onvolledig of onjuist is.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde teksten of illustraties van deze website opslaan, openbaar maken of verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.

Wat zijn Cookies?

Op bepaalde gedeelten van onze pagina's worden zogeheten cookies toegepast. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw vaste schijf wordt opgeslagen. Cookies kunnen op uw computer geen schade aanrichten en bevatten geen virussen. De cookies van onze internetpagina's verzamelen helemaal geen persoonsgegevens. De informatie in de cookies gebruiken wij om voor u het gebruik van onze pagina's te vergemakkelijken en deze af te stemmen op uw behoeften. Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Wanneer u niet wilt dat er cookies op uw computer worden opgeslagen, kunt u de betreffende optie in de systeeminstellingen van uw browser uitschakelen. Opgeslagen cookies kunnen in de systeeminstellingen van uw browser op elk gewenst moment worden gewist.

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogeheten "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over het gebruik van deze website (incl. uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websiteprovider samen te stellen en om andere dienstverleningen te bieden die verbonden zijn aan het gebruik van de website en van internet. Google zal deze informatie zo nodig ook aan derden overdragen, voor zover dit wettelijk voorgeschreven wordt of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verbinding brengen. Voor zover geldt ook dat u de installatie van de cookies door de betreffende systeeminstellingen van uw browser kunt verhinderen. Wanneer u deze cookies niet accepteert, kan dat echter leiden tot functionele beperkingen van onze aanbiedingen, waardoor u onze website niet meer volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website verklaart u akkoord te gaan met de verwerking van de over u ingewonnen gegevens door Google in de hiervoor beschreven wijze en ten behoeve van het hiervoor beschreven doel.

Lees meer over Cookies & Google Analytics