Container hub

R.B.C. Terminal is een voorname Rotterdamse hub voor geladen/lege ADR en niet-ADR (tank)containerstromen en is gevestigd in het hart van de Rotterdamse Haven, de Botlek, direct (3 minuten) aan de snelweg A15.

Vrachtwagens

Voor vrachtwagens fungeren we als draaipunt.  Met behulp van de cargo kaart zetten trucks een lege of volle container (bestemt voor een short- of deep sea terminal) af, en zetten een andere container op, alles in één stop. De R.B.C. Terminal zorgt ervoor dat het laatste stuk transport van en naar de gewenste sea terminal per lichter wordt uitgevoerd.  De voordelen zijn: lagere transportkosten, zoals tucking kilometers, wachturen en Maasvlakte toeslagen.

Lichters

Voor lichters fungeren we als verzamelpunt. Gezien de minimale ‘call size’ voor lichters op de Maasvlakte Terminals  verzamelen we alle soorten containers en verschepen deze dagelijke gezamenlijk naar de sea terminals. De voordelen zijn:  niet extra varen naar de Maasvlakte, simpele slotboeking voor lichters, centraal in de Rotterdamse Haven aan een doorgangsroute te water.

(Tank)containers

Voor (tank)containers fungeren we als herpositioneringspunt.  Meer en meer gaan containers per lichter vanaf de sea terminal naar inland terminals. Na het lossen van de containers moeten deze ge-herpositioneerd worden naar een container depot in Rotterdam zonder wateraansluiting. (Te) vaak gebeurt dit over de weg. R.B.C. Terminal heeft een wateraansluiting, regelt de lichter en de uiteindelijke shunt naar uw depot. De voordelen zijn: goedkoper en minder CO2-uitstoot per container.

Voor meer informatie: sales@rbc-terminal.nl