Container opslag

De R.B.C. Terminal is een faciliteit waar (tank) containers kunnen worden overgeladen tussen verschillende vrachtwagens, voor het verdere vervoer. De overlading kan ook gedaan worden tussen schepen en vrachtwagens. Tussentijds kunnen we uw beladen of lege container opslaan. De producten mogen gevaarlijk of ongevaarlijk zijn, zowel chemisch als voedingsmiddelen.

Voor containers heeft de terminal 40.000 m2 tot haar beschikking, waarvan:

  • 25.000 m2 vloeistofkerende vloer
  • 10.000 m2 vloeistofdichte vloer
  • 520 m2 calamiteiten opslag

We hebben toestemming om de volgende klassen te behandelen en op te slaan *):

  • ADR klasse 2 (alleen corrosief en verstikkend)
  • ADR klasse 3
  • ADR klasse 4
  • ADR klasse 5
  • ADR klasse 8
  • ADR klasse 9

*) met uitzondering van extreme produkten, vooraf beoordeling aan de hand van de MSDS

Dit jaar wil R.B.C. Terminal ook bereiken om ADR klasse 6 te mogen hanteren en op te slaan.

Via Track&Trace kunt u de container bewegingen 24/7 volgen. Het is ook mogelijk om dagelijks, weekelijks, maandelijks en zelfs a-la-minute een e-mail te ontvangen over de container bewegingen.

We kunnen alle soorten (tank) containers handelen.

Container opslag
Container opslag
vloeistof kerende dichte calamiteiten vloer