Douane opslag

Goederen die van buiten de Europese Unie (EU) het douanegebied van de EU worden binnengebracht, kunnen onder toezicht van de Douane worden opgeslagen. Dit heet opslag onder douaneverband. Bij deze manier van opslaan zijn geen invoerrechten en andere belastingen bij invoer verschuldigd. Bovendien worden bepaalde handelspolitieke en landbouwpolitieke maatregelen en invoerverboden en invoerbeperkingen niet toegepast. Er zijn meerdere mogelijkheden voor de opslag van goederen onder douaneverband, maar een vergunning is altijd vereist.

Mogelijkheden voor opslag onder douaneverband

In Nederland bestaan de volgende mogelijkheden voor de opslag van goederen onder douaneverband:

  • Opslag in ruimte voor tijdelijke opslag - Deze vorm van opslag is bedoeld voor de opslag van goederen onder douaneverband voor een korte periode.
  • Opslag in douane-entrepot - Deze vorm van opslag is bedoeld voor de langdurige opslag van goederen onder douaneverband. Afhankelijk van het soort douane-entrepot kan de fysieke controle door de Douane deels worden vervangen door een controle van de administratie van de entrepothouder.
  • Opslag in vrij entrepot/vrije zone - Deze vorm van opslag is bedoeld voor de langdurige opslag van goederen onder douaneverband in een aantal specifieke situaties.

Voor welke mogelijkheid u kiest is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het doel waarvoor u goederen onder douaneverband wilt opslaan, de plaats waar uw bedrijf is gevestigd, de aard van uw bedrijf en dergelijke.

Per 2017-Q1 wil de R.B.C. Terminal in het bezit zijn van alle benodigde vergunningen om als douane-entrepot type C te dienen. Als entreposeur (beheerder) kan R.B.C. Terminal dan geladen (tank)containers en reefers - voor onbepaalde tijd - opslaan voor derden.

Douane opslag