Reefers

Inpluggen en opslag Reefer Units

Een grote verscheidenheid aan goederen vereisen een specifieke atmosfeer, temperatuur of vochtigheid. Voor de transport en opslag van deze waren, veelal levensmiddelen, worden onder andere reefer units gebruikt. Dit type container is meestal operationeel met behulp van een eigen diesel-generator en/of een electrische aansluiting. R.B.C. Terminal heeft de mogelijkheid om alle type reefers voor korte- of lange termijn electrisch aan te sluiten en op te slaan.

 

Preventieve technische inspectie (PTI) service

Alle technische functies en zichtbare beschadigingen van zowel de reefer unit als de generator worden gecontroleerd aan de hand van de checklist van de fabrikanten en de rederijen. Zodra de PTI is uitgevoerd en alle schade en/of storingen verholpen zijn, is de reefer unit klaar om goederen voor de export te vervoeren. Onze zusterfirma Cetem Containers kan deze service aanbieden.